woensdag, 27 maart 2024

Bitcoin Runes lanceert tijdens de Halving, maar wat zijn Runes eigenlijk?

De maker van het Ordinals-protocol van Bitcoin komt met een nieuwe fungibele token-standaard die kan wedijveren met BRC-20. Dit is alles wat we weten over Runes.

Afbeelding: Xverse

Bitcoin staat weer centraal, en liefhebbers van de oranje munt hebben genoeg om enthousiast over te zijn: nieuwe recordprijzen, de komende halvering, een stijgende vraag naar Ordinals – en binnenkort iets totaal nieuws dat Runes heet.

En hoewel Runes Bitcoin pas na de halvering zullen bereiken, wanneer het aanbod van nieuw geminede BTC opnieuw wordt gehalveerd door het verlagen van de beloningen voor miners, krijgt het project al veel hype en aandacht. Dit is wat u moet weten.

Wat zijn Runes?

Runes is een nieuw protocol van de bedenker van Ordinals, Casey Rodarmor. Met Ordinals maakte de Bitcoin-ontwikkelaar het mogelijk om NFT-achtige ‘inscripties’ op het Bitcoin-netwerk te creëren – en dit maakte het op zijn beurt mogelijk om jpeg’s te verhandelen voor magisch internetgeld, rechtstreeks op de nummer 1 blockchain ter wereld.

Rodarmor beschreef in een interview met TechCrunch zijn Ordinals-‘theorie’ als een ‘lens waardoor je de Bitcoin-blockchain kunt bekijken, en als je deze door die lens bekijkt, komen deze traceerbare satoshi’s in beeld als Pokémon in het hoge gras.’ In die zin vertegenwoordigen Runes dus op dezelfde manier een nieuwe lens waardoor we Bitcoin kunnen bekijken, maar deze keer met “shitcoins”.

Het Runes-protocol gaat verder waar BRC-20’s waren gebleven. BRC-20 is een tokenstandaard, die zelf gebruik maakt van het Ordinals-protocol en is ontwikkeld door een ontwikkelaar onder het pseudoniem DOMO. Runes is een poging om het proces van het creëren van tokens op Bitcoin efficiënter te maken.

Hoe werken Runes?

Terwijl inscripties niet-vervangbare tokens zijn – unieke identificatiegegevens bedoeld om gegevens zoals verzamelobjecten, kunst of ruilkaarten te huisvesten – zijn BRC-20’s en Runes vervangbare tokens. Fungible betekent eenvoudigweg dat ze uitwisselbaar zijn, zoals de euro biljetten die je niet meer in je portemonnee hebt.

Net als BRC-20’s zal Runes Bitcoin gebruiken en vergoedingen in Bitcoin betalen om nieuwe tokens te maken. Het belangrijkste verschil tussen Runes en BRC-20s is dat Runes, net als Bitcoin zelf, een Unspent Transaction Output (UTXO)-model gebruikt, in tegenstelling tot een accountmodel – hetzelfde model dat wordt gebruikt door sommige andere chains zoals Ethereum.

Veel Bitcoiners zijn van mening dat het UTXO-model superieur is, en dat het gebruik van het accountmodel een van de redenen is waarom Ethereum tekortschiet. Rodarmor zelf gelooft dat het UTXO-model superieur is, onder meer omdat andere tokenstandaarden de neiging hebben te vertrouwen op off-chain data, terwijl Runes volledig on-chain zullen zijn.

Met Runes creëert de uitgever een token en stelt een limiet in voor het aantal munten dat iemand in een transactie kan verdienen. Op deze manier krijgen zowel de maker van de token als de gemeenschap van potentiële kopers allemaal een gelijke kans om tegelijkertijd toegang te krijgen tot de tokens en deze te kopen.

Wanneer wordt het Runes-protocol gelanceerd op Bitcoin?

Rodarmor heeft de lancering van Runes getimed op de halvering van Bitcoin. Dit betekent dat zowel het Runes-protocol als de verschillende ‘runes’-tokens die op het protocol worden gebouwd, live gaan wanneer Bitcoin een blokhoogte van 840.000 bereikt. Momenteel wordt verwacht dat dit op of rond 20 april zal gebeuren, hoewel de schattingen zullen variëren.

De ‘halvering’ verwijst naar een gebeurtenis die hard gecodeerd is in het Bitcoin-protocol en ongeveer elke vier jaar plaatsvindt. Het is bedoeld om de inflatie van Bitcoin onder controle te houden, en historisch gezien wordt deze gebeurtenis gezien als een bullish indicator en trekt Bitcoin vaak veel aandacht. Een krimpend aanbod en een groeiende vraag zijn immers de manier waarop ‘de koers toeneemt’.

En terwijl Runes en de halvering op het moment van schrijven nog bijna 30 dagen verwijderd zijn, bouwen er al verschillende projecten anticiperend op Runes.

Welke projecten bouwen voort op Runes?

Sinds Rodarmor in september voor het eerst het plan voor het Runes-protocol aankondigde, is er een stormloop aan activiteiten in de Ordinals-scene om zich voor te bereiden.

Het eerste dat lawaai gaat maakte, is RSIC. RSIC is een verzameling van 21.000 Ordinals die van plan zijn een token genaamd RUNE te lanceren – wat lijkt op het lanceren van een ERC-20-token genaamd ERC-20, en zal zeker enige verwarring veroorzaken. De RSIC Ordinals werden gedropt naar portemonnees die bepaalde andere Ordinals-inscripties bezaten.

RSIC is een woordspeling op de term ASIC, een soort Bitcoin-miner. Gebruikers die de RSIC Ordinals-inscriptie bezitten, kunnen deze gebruiken om hun aankomende token te ‘minen’.

Andere opmerkelijke projecten zijn sindsdien in de voetsporen van RSIC gevolgd.

Runestone is een Ordinals-project gemaakt door de NFT en Ordinals-kenner onder de naam Leonidas. Het project bestaat uit 112.383 Runestone Ordinals die zijn gedropt naar elke Ordinals-portemonnee die ten minste drie inscripties bevatte vóór de afsluitdatum van 20 januari 2024 – de eenjarige verjaardag van de lancering van het Ordinals-protocol. Runestone is volgens ons de grootste kanshebber om de grootste project te worden in de Runes space. Redenen hiervoor:

  • De Runestones zijn breed verspreid gedropt en hebben een goede verdeling van bezitters. Hierdoor is in één klap de grootste community ontstaan op het gebied van runes.
  • Casey Rodarmor gebruikt in zijn code ook de term “Runestones”, hetgeen duidt op een goede relatie tussen Leonidas en Rodarmor.
  • Leonidas heeft als influencer een enorm netwerk opgebouwd.

Er zijn momenteel heel veel andere projecten in de Ordinals-ruimte die het een en ander doen met Runes, maar er is één belangrijk ding om te onthouden: er zijn Runes, het protocol, en dan zijn er ‘runes’ – de tokens die zijn gebouwd op het protocol dat iedereen met de kennis die u kunt creëren.

Cruciaal is dat Rodarmor nog geen informatie heeft vrijgegeven over het technische raamwerk rond Runes. Dus elk project dat beweert de “eerste” te zijn die runestokens lanceert, maakt op dit moment een behoorlijk grote aanname. Zeggen dat je nu een op Runes gebaseerde token lanceert, is een beetje hetzelfde als zeggen dat je een nummer gaat remixen dat nog niet is uitgebracht.

Projecten die op dit moment beweren runes te minen, voeren in wezen een ‘puntenprogramma’ uit, maar dan op Bitcoin. Houd de Ordinal in je portemonnee en je kunt punten gaan verdienen. Die punten kun je later omzetten in de runes van het desbetreffende project.

Wat is het nut van Runes?

Rodarmor is verfrissend openhartig over zijn redenen om Runes te lanceren. In een recent gesprek op zijn “Hell Money Podcast” op YouTube maakte de ontwikkelaar zijn bedoelingen heel duidelijk: “Als Runes succesvol zijn, zullen ze liquiditeit, technologie en aandacht wegtrekken van andere cryptocurrencies, en terugbrengen naar Bitcoin. “

Runes is, wat de maker ervan betreft, voor niets anders bedoeld dan om speculatieve activa te creëren, heel eenvoudig. Er is geen verheven gepraat over het faciliteren van teams of het financieren van ontwikkelaars voor projecten die ‘de toekomst van de financiële wereld’ opbouwen. Gewoon eerlijke token-lanceringen waarmee mensen speculatief actief kunnen worden, terwijl het risico op zogenaamde “rug-pull” wordt geminimaliseerd.

Wat andere ontwikkelaars met het Runes-protocol doen, is natuurlijk niet meer in handen van Rodarmor als het eenmaal vrijgegeven is.

“Ik creëer geen shitcoin”, zei Rodarmor tijdens het interview. “Ik creëer een plek waar mensen shitcoins kunnen maken, wat mogelijk nog erger en gevaarlijker is. We zullen zien.”

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van info op Xverse, Decrypt en Techpedia

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik OrdinalsKopen.nl en OrdinalsKopen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. OrdinalsKopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens (IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype) door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Wij doen dat om te kunnen e-mailen in verband met onze dienstverlening. OrdinalsKopen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. OrdinalsKopen.nl verstrekt gegevens in verband met onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OrdinalsKopen.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en te voorkomen.