zondag, 28 mei 2023

Waarom het annuleren van een Ordinal listing soms geld kost

Er zijn inmiddels een aantal Ordinal marktplaatsen die werken met PSBT’s (Partially Signed Bitcoin Transaction), wat een veilige en gebruiksvriendelijke methode is om Ordinals te kopen en verkopen. Heel simpel uitgelegd is het een soort decentraal contract. Stel je wil een Ordinal verkopen, dan teken je het contract waarin je zegt voor welk bedrag en geeft een machtiging. Op het moment dat er een koper komt tekent die ook het contract en verstuurt de betaling. Vervolgens is het geautomatiseerd gelijk oversteken en is er geen risico voor beide partijen. Maar stel je wil het contract wijzigen, bijvoorbeeld de prijs verhogen. Dat kan ook en bij de meeste marktplaatsen kost dat geen geld, maar dat zorgt wel meteen voor een risico.

Een marktplaats die geen geld vraagt gooit het contract bij een wijziging weg, maar het contract is niet te vernietigen. Dus stel op een of andere manier kan toch iemand nog bij het contract, dan staat de machtiging nog steeds. Jij hebt een Ordinal te koop aangeboden voor 0.1 BTC, de markt stijgt en je wijzigt naar 1 BTC. Het contract van 0.1 BTC werkt nog steeds… dus als iemand daar bij kan, kan het zomaar gebeuren dat jouw Ordinal voor te weinig wordt verkocht.

Een van de marktplaatsen die het contract echt annuleert is Gamma.io. Dit annuleren vereist namelijk een transactie en daarbij komen transactiekosten kijken, dat is wat Gamma rekent. Na annulering is de machtiging vervallen en kan jouw Ordinal dus nooit voor de oude lage prijs worden verkocht. Dit is de veiligste methode, maar Ordinals zijn nog vrij onbekend, dus de meeste beginners snappen niet waarom het geld kost. Hierin kan Gamma.io wel beter informeren.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik OrdinalsKopen.nl en OrdinalsKopen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. OrdinalsKopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens (IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype) door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Wij doen dat om te kunnen e-mailen in verband met onze dienstverlening. OrdinalsKopen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. OrdinalsKopen.nl verstrekt gegevens in verband met onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OrdinalsKopen.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en te voorkomen.