zaterdag, 15 april 2023

De volgende onofficiële ETH kloon collectie: Bitcoin Doodles

Vandaag is de Bitcoin Doodles mint live gegaan. Het concept is hetzelfde als bij de Bitcoin Apes en Bitamigos. Iedereen kan zelf een Doodle inscriben op bitcoindoodles.app, het is ook mogelijk om de afbeelding te downloaden en zelf te inscriben. Let op dat je dan het originele bestand inscribed. “Origineel” is een beetje gek om hier te gebruiken, want de Doodles zijn in dit geval een kloon van het mega populaire project op Ethereum.

Op Ethereum is de collectie in Oktober 2021 gelanceerd en is nu nummer 8 (op basis van volume) van alle projecten op Opensea, met een totaal volume van wel 272.773 ETH. De floor price op Opensea is 2,65 ETH. Net zoals Yuga Labs met BAYC heeft ook het bedrijf achter Doodles het nagelaten om de collectie ook als Ordinal uit te brengen. En dat wordt nu wel gedaan door derden. Dus de logische vraag is: mag dit wel? In geval van de Bitcoin Apes lijkt het een grijs gebied te zijn. In ieder geval zijn de initiatiefnemers van Bitcoin Doodles ervan overtuigd dat ze binnen de lijntjes kleuren. In de Doodles voorwaarden staat iets interessants:

PLEASE NOTE: THESE TERMS APPLY TO DOODLES NFTS MINTED ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN ON OR BEFORE MAY 15TH, 2022 ONLY

Nu is de NFT daadwerkelijk minted op de Ethereum Blockchain, maar de afbeelding niet. Dit zal nog wel een staartje krijgen…

Op moment van schrijven zijn er 368 van de 10000 Doodles inscribed.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik OrdinalsKopen.nl en OrdinalsKopen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. OrdinalsKopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens (IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype) door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Wij doen dat om te kunnen e-mailen in verband met onze dienstverlening. OrdinalsKopen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. OrdinalsKopen.nl verstrekt gegevens in verband met onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OrdinalsKopen.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en te voorkomen.