dinsdag, 11 april 2023

Ord bug kan mogelijk voor reorganisatie inscription nummers zorgen

Er is een bug ontdekt in Ord die ervoor heeft gezorgd dat niet alle inscriptions zijn geïndexeerd in de software. Ord is de software waarmee je Ordinals kan inscriben, maar waarmee je ook de Ordinals kan tonen. Ord zorgt ook voor de indexering van inscripties. Deze software wordt ook gebruikt door marktplaatsen en Ordinals explorers.

Ordinals bestaan uit drie delen: de inscripties op de blockchain, de satoshi (het eigendomsbewijs op de blockchain) en het inscriptienummer (Ord index). Deze inscripties hebben uiteraard een volgorde, want eentje is als eerste geplaatst en de rest kwam daarna. Om deze volgorde op gebruiksvriendelijke wijze te tonen is er een index die wordt gemaakt door de Ord software. Ord geeft aan welke als eerste op de blockchain is geplaatst en hangt daar #1 aan. De bug in deze software heeft er voor gezorgd dat er 1200 inscriptions zijn gemist en die hebben dus geen nummer gekregen. Wat betekent dat het huidige inscriptie nummer 1000000 niet klopt. De bug vond plaats vanaf ongeveer nummer 420000.

Er vind nu een discussie plaats over de twee mogelijke oplossingen:

  • De inscriptie nummers worden gereorganiseerd, waardoor de 1200 inscriptions alsnog meetellen. Dit zou dus vanaf ongeveer #420000 de nummers veranderen. Dit kan dus ook gevolgen hebben voor de waarde van bepaalde Ordinals. Zoals #1000000. Belangrijk aan deze oplossing is dat de blockchain hier leidend is.
  • De nummers worden genegeerd of krijgen een negatief nummer. Dit is echter alleen een wijziging in de Ord software, want de blockchain kan natuurlijk niet worden gewijzigd. Hierbij zou dan de blockchain voor de Ord software niet leidend zijn.

Ordinals zijn nog zeer nieuw, dus dat er bugs zullen voorkomen is logisch. Belangrijk is dat de inscriptie op de chain staat en het eigendomsbewijs ook. Dat is het geval en die kunnen dus ook nooit meer worden aangepast. Het nummer is echter ook belangrijk geworden voor veel mensen, want er wordt gesproken over sub 1 miljoen inscripties of sub 100k inscripties. Als jouw Ordinal dan opeens niet meer sub 1 miljoen is, kan dat gevolgen hebben voor de waarde. Beide oplossingen hebben voor- en nadelen, maar ik ben persoonlijk van mening dat de blockchain leidend moet zijn, want die is echt decentraal. Oplossing 2 kan er ook voor zorgen dat er een soort Ord “fork” ontstaat, dat de ene marktplaats de 1200 wel meetelt en de andere niet.

De bug was in februari al bekend bij Casey Rodarmor, de hoofdontwikkelaar van Ord, maar op dat moment had snellere synchronisatie de prioriteit. Ook gaf hij aan dat de inscripties niet meegeteld moesten worden, om te voorkomen dat er een reorganisatie van inscriptie nummers zou plaatsvinden.

Al met al een interessante discussie om te volgen: twitter.com/LeonidasNFT/status/1645502786413424641?s=20

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik OrdinalsKopen.nl en OrdinalsKopen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. OrdinalsKopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens (IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype) door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Wij doen dat om te kunnen e-mailen in verband met onze dienstverlening. OrdinalsKopen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. OrdinalsKopen.nl verstrekt gegevens in verband met onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OrdinalsKopen.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en te voorkomen.