maandag, 10 april 2023

Ordinal: een NFT volledig op Bitcoin

We hebben inmiddels allemaal wel gehoord van NFT’s en het eerste waar mensen aan moeten denken bij die term zijn plaatjes, jpegs. Toch klopt dat niet helemaal, want NFT staat voor Non-Fungible Token. Dit is een token op een blockchain die je niet kan opbreken in kleinere stukjes. Een Bitcoin is op te breken in satoshis, zoals een Euro is op te breken in centen. Een NFT is dus niet op te breken. Okay… maar waar is het plaatje dan.

Een NFT is slechts het begin. Doordat deze token niet is op te breken is dit handig te gebruiken als eigendomsbewijs, hij blijft namelijk altijd intact en is eenvoudig te versturen. In het geval van een plaatje is de NFT dus het eigendomsbewijs. Op de NFT staat een link opgeslagen naar het plaatje. Maar waar staat het plaatje dan… en nu wordt het interessant.

NFT techniek zoals wij die voorheen kenden werd vooral gebruikt op Ethereum en een paar andere blockchains. Dit werkte als volgt: de NFT staat op de blockchain, net zoals andere tokens op de blockchain staan. Echter het plaatje staat op een server, bijvoorbeeld bij Amazon. De NFT verwijst naar dit plaatje. Dus de NFT is in dit geval enkel een eigendomsbewijs met een link naar een plaatje wat niet op de blockchain staat opgeslagen. Gaat de server stuk.. dan is het plaatje dus weg.

Dat klinkt niet erg betrouwbaar. En dat is het ook niet, maar dit was tot voor kort wel hoe NFT’s werkten. En toen kwamen Ordinals.

Ordinal vergeleken met NFT

Om het simpel en begrijpelijk te houden ga ik niet te uitgebreid de techniek uitleggen. Voor het gemak zeggen we dat Ordinals erg lijken op NFT’s met dit als grootste en belangrijkste(!) verschillen:

  • De NFT vervangen we door een satoshi. Een satoshi is namelijk ook Non-Fungible, deze is niet op te breken. Dus de satoshi neemt de plaats in van de NFT en wordt gelinkt aan het plaatje. De satoshi is dus het eigendomsbewijs geworden. Deze is makkelijk te verzenden en bewaren.
  • Het plaatje zelf wordt opgeslagen op de Bitcoin blockchain. Deze blijft altijd vast staan op dezelfde plek en kan nooit worden verwijderd of aangepast.

Okay, maar hoe is die satoshi dan precies gelinkt aan het plaatje, eigenlijk heel simpel en de reden voor de naam Ordinal (Ordinaal, ranggetal). Het op de blockchain opgeslagen plaatje krijgt een getal (ranggetal). De satoshi krijgt ook dit nummer (ranggetal). Het opgeslagen plaatje wordt ook wel “inscription” of “digital artifact” genoemd. Het is namelijk ingeschreven op de Bitcoin blockchain.

Dus alle onderdelen van de Ordinal staan op de blockchain en het is natuurlijk slim gedaan dat niet het plaatje bij iedere transactie over de blockchain hoeft te worden verzonden, maar enkel het eigendomsbewijs: de satoshi. Dit betekent ook dat de kosten bij het verzenden laag blijven. Bij het inscriben (inschrijven) van het plaatje kunnen de kosten wel hoog zijn, afhankelijk van de Bitcoin fee en de bestandsgrootte. Dit is echter een eenmalige investering. En daarna staat het plaatje voor altijd op Bitcoin.

In deze uitleg hebben we het over een plaatje, maar dit kan worden vervangen door allerlei data: teksten, filmpjes, enz. Zolang het maar onder de 400kb blijft.

Er zijn meer dingen interessant aan deze nieuwe techniek:

  • Iedere Ordinal/Inscription krijgt een opvolgend nummer, op dit moment zijn er net iets meer dan 1 miljoen Ordinals.
  • De satoshi die is gelinkt kan speciaal zijn… Iedere satoshi is namelijk op een bepaalde moment gemined. Er zijn dus satoshis uit 2009, maar ook een satoshi die als eerste na een Bitcoin halving is gemined. Dit geeft een extra dimensie aan Ordinals.
  • Een Ordinal krijgt “postage” mee, een soort prepaid verzendkosten. Op dit moment is de standaard 10.000 satoshi, maar kan worden aangepast. Het mooie hiervan is dat je dus een Ordinal ook kan verzenden zonder dat je nog fee (verzendkosten) hoeft toe te voegen. De meeste Ordinal wallets en marktplaatsen kiezen er alsnog voor om de fee erbovenop te doen. Dit om niet afhankelijk te zijn van hoeveel postage er nog aanwezig is bij de Ordinal.

Het mooie van Ordinals is dat het niet onnodig complex is, maar wel onverwoestbaar.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik OrdinalsKopen.nl en OrdinalsKopen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. OrdinalsKopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens (IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype) door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Wij doen dat om te kunnen e-mailen in verband met onze dienstverlening. OrdinalsKopen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. OrdinalsKopen.nl verstrekt gegevens in verband met onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OrdinalsKopen.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en te voorkomen.