vrijdag, 14 april 2023

Origineel of kloon?

Nu we de 1 miljoen inscriptions op Bitcoin voorbij zijn is het een goed moment om terug te kijken wat voor projecten er momenteel allemaal voorbij zijn gekomen. Daarbij is onderscheid te maken tussen twee soorten projecten. Originele Bitcoin projecten en gekloonde projecten die reeds op een andere chain draaiden en nu ook op Bitcoin staan. We beginnen met enkele gekloonde projecten.

DeGods

DeGods een kloon noemen is misschien aan discussie onderhevig. DeGods draaide oorspronkelijk op Solana en in dit proces zijn er 535 NFT’s geburned. Deze verdwenen dus – bewust – uit het originele project. Deze 535 kunstobjecten zijn nu ingeschreven op Bitcoin. Het is dus als het ware een hybride collectie, een cross-over tussen een origineel en kloon. Ze hebben eerder bestaan, maar de collectie draait nu exclusief op Bitcoin

Op het moment van schrijven moet je circa 1 BTC afrekenen om een DeGods op BTC in je bezit te krijgen. Deze prijs komt mede door het feit dat het door het project zelf uitgegeven is, er zit een enorme NFT community achter het bedrijf DeGods. Dit brengt waarde in. Ook het feit dat ze allemaal sub 100k zijn ingeschreven zorgt voor een hogere mate van populariteit. Als laatste heeft het team ook een leuk technisch foefje uitgehaald. Alle 535 ordinals binnen de collectie zijn ingeschreven op 1 blok. (Blok 776408). Het nadeel van het technische foefje is wel dat de kwaliteit van de inscripties niet in de buurt komen van het originele artwork. (Kijk en huiver:)

BAYC

De Bored Ape Yacht Club. Waarschijnlijk het bekendste NFT project. Uitgegeven door het grootste en meest succesvolle NFT bedrijf tot nu toe: Yuga Labs.

In tegenstelling tot de hierboven genoemde DeGods is Yuga Labs niet zelf aan de slag gegaan met het plaatsen van hun BAYC collectie op Bitcoin. Zij hebben gekozen voor een origineel en exclusief bitcoin project (hierover later meer).

Dit heeft mensen er niet van weerhouden om toch de volledige BAYC collectie onder de naam Bitcoin Apes in te schrijven op Bitcoin. Via een website konden mensen zien welke apen er al ingeschreven waren en welke niet.

Dat dit niet lekker is gevallen bij Yuga Labs blijkt uit het feit dat ze nu bezig zijn met juridische stappen op basis van trademark en/of woordmerk. Voor een gedetailleerdere kijk op de zaak schreven we dit artikel eerder op Ordinal Museum.

Betekent een gekopieerd project dan ook dat de waarde ook op de gekloonde NFT van toepassing is? Allerminst. De floorprice van een BAYC op de originele chain is 55,5 ETH (ruim 100.000 euro op het moment van schrijven). Voor de kopie op Bitcoin staat op het moment van schrijven 0.01BTC als floor price (ca 300 euro).

Cryptopunks

Nog een project uit de Yuga Labs stal dat zonder hun toestemming (het schijnt rechtenvrij te zijn) op Bitcoin is geplaatst door derden. Ook hier is de huidige waarde slechts een fractie van het origineel. Het is bijzonder dat de handel zich grotendeels afspeelt op de ETH marktplaats Ordinals.Wallet.

Had Yuga Labs dit dan niet beter zelf op Bitcoin kunnen zetten, hoor ik je denken. Bij Yuga hebben ze een keuze gemaakt om in plaats van herkauwen te gaan voor originele kunst voor hun eerste Bitcoin project. En dat slaat meteen een bruggetje naar de tweede helft van dit artikel. Originele kunst op Bitcoin.

TwelveFold

Zoals je hierboven kunt lezen zijn de projecten Cryptopunks en BAYC beiden door derden in plaats van de originele founders Yuga Labs naar Bitcoin gebracht. Yuga Labs zelf koos voor een andere route, mijns inziens de betere route, want originaliteit loopt altijd voor op kopieergedrag. En dus kwamen ze met TwelveFold. Een 300 stuks tellende collectie “generative art”. Iedere ordinal is een kunstobject gebaseerd op een grid van 12 x 12. Om de 12 terug te laten komen heeft Yuga Labs in samenwerking met de miners van Terra Pool ervoor gezorgd dat iedere ordinal ingeschreven is op satoshis die eindigen op 12. Na het nieuws dat Yuga Labs met TwelveFold naar Bitcoin kwam, konden mensen bieden om een TwelveFold te bemachtigen. 288 stuks kwamen op de veiling (12 stuks waren voor het team). Voor de nummer 1 werd uiteindelijk 7,1 BTC(!) geboden. Voor nummer 288 werd uiteindelijk toch nog 2,25 BTC geboden. Het enige kritiekpunt dat je naderhand veel hoort is dat Yuga Labs, ondanks de hoge prijzen die ze op de veiling hebben ontvangen, niet kozen om het artwork in een zo hoog mogelijke resolutie op Bitcoin te zetten.

Ordinal Bulls

Één van de eerste echte originele projecten met handgemaakte Ordinals in hoge resolutie zijn de Ordinal Bulls. 210 met de hand vervaardigde stieren die in hoge resolutie voor altijd op Bitcoin zullen rondgrazen. Het 3D werk komt van de artiest Yurii Yeltsov, die in het verleden ook artwork voor o.a. HypeBears op het Ethereum netwerk heeft verzorgd. Het project was er vroeg bij en de eerste bull is onder de 50k ingeschreven. Omdat Yurii de bulls 1 voor 1 getekend heeft werd de collectie gaandeweg op Bitcoin gezet. 100 Ordinal Bulls zijn onder de 100k ingeschreven. De inscription nummers van de totale collectie liggen tussen de 42945 en 366913. Bij de later ingeschreven Bulls zitten wel enkele speciale 1/1 editions met een hoge mate van zeldzaamheid binnen de collectie.

Een kloon of een origineel? Wat is beter?

Dan komen we tot de eindvraag. Wat is beter. Een kloon van een project dat op een andere chain succesvol was? Of een origineel en exclusief bitcoin project. In mijn optiek staat een origineel project altijd bovenaan. Uit de bedragen die er neergeteld worden blijkt ook dat de kopie projecten die buiten Yuga Labs om op Bitcoin gezet zijn niet in de buurt komen van de koers die er voor de NFTs op de originele chain neergeteld worden. En omgekeerd levert het nieuwe Yuga Labs project Twelvefold , dat exclusief op Bitcoin staat, recordprijzen op voor Bitcoin Ordinals. Daarmee is de stelling: Origineel > Kloon denk ik wel bewezen.

De enige kloon methode waar ik wel wat in zie is wanneer een project team zelf de overstap van bijvoorbeeld Ethereum naar Bitcoin initiëert. Waarbij de NFT op Ethereum na de verhuizing op Bitcoin wordt vernietigd. Zo is er nog steeds maar één versie van je artwork, maar deze draait dan wel op de beste chain….

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik OrdinalsKopen.nl en OrdinalsKopen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. OrdinalsKopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens (IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype) door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Wij doen dat om te kunnen e-mailen in verband met onze dienstverlening. OrdinalsKopen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. OrdinalsKopen.nl verstrekt gegevens in verband met onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OrdinalsKopen.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en te voorkomen.